Antiamerikanizmus ako hybná sila svetovej politiky

Prvotné znaky sa objavujú už v 18.storočí, kedy začal prvý impulz antiamerikanizmu. V tej dobe verili, že prírodné podmienky v Amerike ohrozujú celý svet. Neskôr bola veľkým zásahom pre imidž a reputáciu USA vojna v Iraku. V súčasnosti tento fenomén pretrváva a jeho hlavnou myšlienkou je predstava, že USA predstavujú hrozbu pre svetový mier. 

Čo však antiamerikanizmus je?

Antiamerikanizmus je fenomén rovnako starý, vlastne ešte starší ako samotné Spojené štáty. Hoci prešiel rôznymi obdobiami a fázami, hlavné témy zostali pozoruhodne konzistentné, a to dlho pred vplyvom Hollywoodu alebo pred tým, ako sa Amerika stala veľmocou na medzinárodnej scéne. Dve z najdôležitejších tém sú: vízia Spojených štátov ako zlej spoločnosti, ktorá hrozí, že sa stane vzorom pre celý svet, a vízia Ameriky ako spoločnosti usilujúcej sa o globálne ovládnutie.  Nenávistníkov voči Amerike spája extrémne odmietanie politiky, kultúry a životného štýlu USA, ktoré si bez akýchkoľvek nuáns spájajú s negatívnymi vlastnosťami. Spojené štáty považujú striedavo za imperialistické, agresívne, vojnové, materialistické, kapitalistické, bez kultúry a dekadentné. 

Svetová verejnosť sa domnieva, že Spojené štáty robia príliš málo pre riešenie svetových problémov a podporujú politiky, ktoré zväčšujú rastúce globálne rozdiely medzi bohatými a chudobnými.“[1]

Francúzsko ako hlavné miesto antiamerikanizmu

  Prvé jasné protiamerické vystúpenie pochádza  od francúzskeho právnika Simona Lingueta z 80. rokov 17. storočia. Varoval, že spodina Európy vybuduje v Amerike hroznú spoločnosť, vytvorí silnú armádu, ovládne Európu a zničí civilizáciu. Podobne prvé použitie slova „amerikanizácia“ sa datuje do článku vo francúzskom časopise z roku 1867, ktorý varoval, že dovoz amerických poľnohospodárskych strojov sa skončí likvidáciou francúzskej kultúry. Nie je náhoda, že Francúzsko je už dlho svetovým hlavným mesto antiamerikanizmu. V skutočnosti bola miera nenávisti voči Spojeným štátom v 20. a 30. rokoch 20. storočia, ako aj v iných desaťročiach, pravdepodobne vyššia ako dnes.[2]

Komunizmus a Fašizmus

Až do svojho zániku v roku 1991 Sovietsky zväz a ostatné komunistické krajiny zdôrazňovali kapitalizmus ako veľkého nepriateľa komunizmu a za vodcu kapitalizmu označovali Spojené štáty.   Francúzsky spisovateľ Jean François Revel vo svojej knihe Anti-Americanism (2003) tvrdí, že antiamerikanizmus vzniká predovšetkým z antikapitalizmu a táto kritika vychádza aj z nekomunistických, totalitných režimov. Vychádzajúc z myšlienok Arthura de Gobineaua (1816 – 1882), európski fašisti odsudzovali údajný degeneratívny vplyv prisťahovalectva na rasovú zmes amerického obyvateľstva. Nacistický filozof Alfred Rosenberg tvrdil, že rasová zmes v Spojených štátoch ich robí horšími ako rasovo čisté národy. Ďalším faktorom tejto kritiky bol antisemitizmus. Názor, že USA sú ovládané židovským sprisahaním prostredníctvom židovskej lobby, bol bežný v krajinách, kde pred druhou svetovou vojnou a počas nej vládli fašisti.[3]

Súčasnosť

Antiamerikanizmus v posledných rokoch vzrástol v Kanade, Latinskej Amerike, na Blízkom východe a v Európskej únii, čiastočne v dôsledku silnej celosvetovej neobľúbenosti politiky administratívy Donalda Trumpa, hoci v niektorých krajinách strednej a východnej Európy je naďalej nízky. Po zvolení Joea Bidena za prezidenta Spojených štátov v roku 2020 sa globálne názory na Spojené štáty opäť stali pozitívnejšími. V roku 2022 však opäť nastal obrat. Odkedy Rusko začalo svoju agresívnu vojnu proti Ukrajine, protiamerické nálady zosilneli. Od začiatku vojny na Ukrajine čoraz viac ľudí ostro a pohŕdavo kritizuje USA a obviňuje ich, že sa podieľajú na nezákonnej agresívnej vojne Ruska a profitujú z nej.[4]


Zdroje:

[1] PRC. Anti-Americanism: Causes and Characteristics. [online], [cit. 29/12/2023]. Dostupné na internete: <https://www.pewresearch.org/global/2003/12/10/anti-americanism-causes-and-characteristics/>

[2] MEUNIER,S. Anti-Americanism in France. [online], [cit. 29/12/2023]. Dostupné na internete: <https://web.archive.org/web/20080527224611/http://www.jhfc.duke.edu/ducis/GlobalEquity/pdfs/Meunier.pd>

[3] BRUCK,T. Hate object:USA. [online], [cit. 29/12/2023]. Dostupné na internete: <https://www.belltower.news/anti-americanism-hate-object-usa-145341/>

[4] BRUCK,T. Hate object:USA. [online], [cit. 29/12/2023]. Dostupné na internete: <https://www.belltower.news/anti-americanism-hate-object-usa-145341/>

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *