Redakcia

Bc. Martin Šoman (Šéfredaktor) – študent 2. ročníka magisterského stupňa Katedry politológie FF UPJŠ, vo svojej vedeckej činnosti sa venuje demokratickým a totalitným zriadeniam v kontexte pôsobiacich ideológii a vývoju ideológií v politických režimoch Strednej Európy.

Bc. Mária Denciová (Redaktorka a grafička) – študentka 2.ročníka magisterského stupňa Katedry politológie FF UPJŠ, vo svojej vedeckej činnosti sa venuje politike Spojených štátov amerických, vplyvu hybridných hrozieb a dezinformácií.

Bc. Lívia Jánošíková (Redaktorka) – študentka 2.ročníka magisterského stupňa Katedry politológie FF UPJŠ, vo svojej vedeckej činnosti sa venuje oblasti Južnej Ameriky a otázkam sociálnych nerovností.

Bc. Tamara Harčariková (Redaktorka) – študentka 1. ročníka magisterského stupňa Katedry politológie FF UPJŠ, vo svojej vedeckej činnosti sa venuje politickým systémom nemecky hovoriacich krajín a problematike oblasti Blízkeho a Stredného východu.

Bc. Monika Löfflerová (Redaktorka) – študentka 1. ročníka magisterského stupňa Katedry politológie FF UPJŠ, vo svojej vedeckej činnosti sa venuje ideológii feminizmu a politickému marketingu.

Cyntia Vargová (Redaktorka) – študentka 3. ročníka bakalárskeho stupňa Katedry politológie FF UPJŠ, vo svojej vedeckej činnosti sa zameriava na environmentálne témy, otázky rasizmu a kultúr.