Redakcia

Bc. Martin Šoman (Šéfredaktor) – študent 1. ročníka magisterského stupňa Katedry politológie FF UPJŠ, vo svojej vedeckej činnosti sa venuje demokracii a totalitarizmu, problematike ideológii a oblasti strednej Európy a Balkánu.

Tamara Harčariková (Redaktorka) – študentka 3. ročníka bakalárskeho stupňa Katedry politológie FF UPJŠ, vo svojej vedeckej činnosti sa venuje politickým systémom nemecky hovoriacich krajín a problematike oblasti Blízkeho a Stredného východu.

Cyntia Vargová (Redaktorka) – študentka 2. ročníka bakalárskeho stupňa Katedry politológie FF UPJŠ, vo svojej vedeckej činnosti sa zameriava na environmentálne témy, otázky rasizmu a kultúr.

Bc. Mária Denciová (Redaktorka a grafička) – študentka 1.ročníka magisterského stupňa Katedry politológie FF UPJŠ, vo svojej vedeckej činnosti sa venuje politike Spojených štátov amerických, vplyvu hybridných hrozieb a dezinformácií.

Martin Libiak (Redaktor) – študent 3. ročníka bakalárskeho stupňa Katedry politológie FF UPJŠ. Vo svojej vedeckej a záujmovej činnosti sa venuje téme klimatickej zmeny v politike, medzinárodným vzťahom, diplomacii a diplomatickému protokolu.

Bc. Lívia Jánošíková (Redaktorka) – študentka 1.ročníka magisterského stupňa Katedry politológie FF UPJŠ, vo svojej vedeckej činnosti sa venuje oblasti Južnej Ameriky a otázkam sociálnych nerovností.